Affiche Comeback
 • 3 saisons
 • 51 épisodes
 • Début :
  2008
 • Statut :
  Terminée
 • Hashtag :
  #

The sitcom revolves arround Tomáš Pacovský (Tomáš Matonoha), owner of a music store named U Dvou Akordů (Two Accords'), and his family. His brother Ozzák (Martin Dejdar) (the name 'Ozzák' is an allusion to an Ozzy Osbourne fan) is an alcoholic who loves heavy metal music. The majority of jokes and gags are based on his alcoholism and his absolute belief in metal music. Ozzák claims that music which isn't related (more or less) to metal is trash, and not worth of selling, only metal is the true quality, and it should be given away for free. Tomáš has a beautiful, teenage daughter Iva (Kristýna Leichtová) who is (only seemingly) the only normal member of the family. Other characters is Simona (Simona Babčáková), slightly odd, middle-aged woman with a very hooked nose, who owns a pub named "U Jezevce" in the first season, where Ozzák spends most of his free time and money. She has two children. They are neighbours of the Pacovský family. Lexa (Matouš Ruml) is low-intelligent boy who is (albeit platonically) in love with Iva. Saša (Marie Doležalová) is very quiet and good girl.[2] Last main character is Marcela (Dana Batulková). Her husband is Zoran Divić, a gangster from Croatia, big fan of HNK Hajduk Split soccer team and Tomi Paci. She helps in Tomáš's store but that is her hobby, she's not a full-time employee. She may seem that she utterly hates Ozzák, but in fact, she actually has some sort of relationship with him.

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Comeback

S01E01 K?eslo 04/09/2008 Pacovským dosloužila stará dobrá pohovka. P?esn?ji ?e?eno Iva ji už dál odmítá ?istit. A když ji nebude ?istit Iva, nebude ji ?istit nikdo. Lepší nová a ?istá pohovka než stará a špinavá. Jenže kde vzít peníze na novou, když obchod s hudbou vázne a do krámku Pacovských p?icházejí zákazníci jenom omylem? A pokud si už p?ece jen n?kdo p?ijde koupit cédé?ko, Ozzák ho v?tšinou zastraší a vyžene pry?.
S01E02 Gott ex machina 11/09/2008 Prach padá na cédé?ka a Tomáš p?itom musí splácet obchod a platit nájem. Jedna sta?enka dychtící po Ev? a Vaškovi tržbu nevytrhne. Ani pubertou paralyzovaný Lexa nemíní nakupovat, jeho sestra Saša aspo? nenaštve, protože je neviditelná. Jenže dluhy nar?stají jako sn?hová koule a jednoho dne vtrhnou do obchodu vymaha?i dluh?. Je to pro Tomáše potupa, když místo své fotografie musí podepsat splátkový kalendá?. Ješt?že po jeho autogramu touží také jeho letitá fanynka Marcelka, která zabrání nejhoršímu.
S01E03 Souboj Titán? 18/09/2008 Dva kohouti na jednom smetišti, to nikdy ned?lá dobrotu. Marcelka a Ozzák v jednom obchodu, to je snad ješt? horší. Tihle dva si jdou od prvního setkání po krku jako jeleni v ?íji. Ale jenom jeden z nich se m?že stát šéfem prodeje. Kdo to bude? Tomáš rozhodne, že ten, kdo do konce týdne prodá nejvíce desek. Následující hon na zákazníky zastíní i Iviny problémy s u?itelkou matematiky, která sice už žák?m nemlátí hlavou o lavici, ale uši jim kroutí po?ád. Marcel?ino Kolo št?stí p?iláká do obchodu hejno zákazník?, ale Ozzákova sleva s pivním bonusem zabírá také.
S01E04 Pomáhat a chránit 25/09/2008 V rodin? Pacovských se odehrává detektivka. Tomáš totiž pojal d?vodné podez?ení, že jeho dcera Iva má kluka. Chce ho vypátrat, prolustrovat a p?ípadn? zneškodnit jako nášlapnou minu. Jde zarputile za svým cílem od indície k indícii a jeho podez?ení p?itom nabývá obludných rozm?r?. Už není pochyb o tom, že Iva s n?kým chodí. Tomáš bije na poplach. Chce dce?i rand?ní zakázat, ale se zlou se u Simony potáže, a tak své dce?i alespo? valí moudra do hlavy. Marn?. V p?esexované dob? se jeho varování míjejí ú?inkem. Ale Tomáš má kone?n? stopu.
S01E05 Pravidla rodinného provozzu 02/10/2008 Televizní po?ad Boží mlýny si vytkl za úkol exhumovat n?kdejší hv?zdy šoubyznysu za ú?elem kopání do mrtvol. Když Tomáš zjistí, že naposled si jeho tv?rci posvítili na Pavla Hor?áka, nem?že se ubránit dojmu, že tentokrát je na ?ad? on. Vždycky šel p?ece po Hor?ákovi. Tomáš dostane strach z televizního štábu a snaží se p?ejít do ilegality. To Ozzák je naopak vid?t až moc, p?i jízd? v autoškole zapomene vzít s sebou do auta instruktora, splete si dvanáctistup?ové stoupání s Plze?ským pivem a havaruje. Kdyby se jenom o tomto incidentu dozv?d?ly Boží mlýny, uvažuje Tomáš, vznikly by o Pacovských rovnou dva díly. A to je jenom špi?ka ledovce. Marcelka si našt?stí jako vždycky ví rady. A zbytek dokoná ?idi? Ozzák.
S01E06 Je jaro... 09/10/2008 Na Ozzáka p?išlo jaro; krom? svého prost?radla m?ní i slovník, chování a vkus. Jsou i sv?dkové, kte?í tvrdí, že ho vid?li, jak se chová galantn? k ženám. Iva a Tomáš jsou znepokojeni, tohle nev?stí nic dobrého. Když totiž na Ozzáka p?ijde jaro, vyhlídne si svou ženskou ob??, zahrne ji p?ízní, využije a nakonec zahodí jako papírový kapesník. A taková odhozená ženská se pak oškliv? mstí celé rodin?.
S01E07 Lupi?i 16/10/2008 Iva by ráda vyrazila na pokojnou demonstraci proti fašismu, ale Tomáš je rezolutn? proti, obzvlášt? když vidí, že její zakuklený doprovod Lexa s sebou bere dlažební kostky. Iva se nakonec smí zakuklit jedin? doma. Jenže do obchodu vtrhnou zakuklenci další, ti ovšem necht?jí demonstrovat, ale krást. Ješt? netuší, že v pokladn? je jenom padesát korun a odznak Arakainu. Tomáš, Ozzák, Iva a Marcelka postupn? kon?í spoutaní v kumbále. Te? už jsou na svobod? jenom Saša a Lexa, kte?í marn? ?ekají na Ivu v obýváku. Za?ínají tušit n?co nekalého.
S01E08 Zdravý a nemocný 23/10/2008 Ve škole se neu?í kv?li nakažlivé nemoci. Žáka Beneše odvezli do nemocnice s podez?ením na nigerijskou úplavici, protože ho v Tunisku poplival velbloud. Tomáš, který se jinak prakticky po?ád diví, te? doslova žasne: Taková nebezpe?ná nemoc a ona je skoro u nich doma! Jako správný hypochondr si hned sežene odbornou literaturu a studuje p?íznaky nemoci. Brzo se nem?že ubránit dojmu, že je to práv? on, kdo trpí nigerijskou úplavicí a vyžaduje nadstandardní pé?i.
S01E09 Modelka 30/10/2008 Iva a Saša si nechaly ud?lat fotky na pas. Tomáš okamžit? pojal podez?ení, že se Iva chystá zdrhnout za kope?ky. V?bec mu nevadí, že tu fotku pot?ebuje jen na legitimaci do p?j?ovny DVD. Vodou na jeho mlýn se stane dopis z pa?ížské modelingové agentury, který Iva dostane. Stojí v n?m, že p?ijali její p?ihlášku a žádají ji o další fotografie. Iva nechápe a Tomáš protestuje. Zato Marcelka jásá. Být modelkou je podle ní skv?lé.
S01E10 Lexa a porno 06/11/2008 Každému film podle jeho vkusu. Zatímco Tomáš, Iva a Saša jdou do kina na film Vše o mé matce, Lexa n?kde vyhrabal kazetu s pornem. Chce se dívat s Ozzákem, ale ten tím není nijak nadšený, filmy ho nudí. Vadí mu, že když si ?lov?k v kin? na hodinku schrupne nebo než vystojí frontu na pivo, už neví, která bije. Nakonec však svolí a porno ho ne?ekan? chytne, ne kv?li sexu, zaujme ho d?j. Ozzák kone?n? objevil filmy, kterým rozumí. Zato Lexa je z porna v šoku, zjistil totiž, že v n?m hraje jeho matka Simona. P?estal komunikovat s okolím, je mimo ješt? víc než obvykle.
S01E11 Giganti 13/11/2008 Ivu štve, že se Tomáš m?že od rána do ve?era cpát kalorickými bombami, aniž by p?ibral gram, zatímco ona tloustne i po šrotu a sušeném celeru. Vymyslí proto pomstu. Vypere mu kalhoty tak, že se srazí. Když Tomáš zjistí, že se nevejde do svých oblíbených džín, pokusí se své stravovací návyky p?ehodnotit. Marcelka ho zahrne dietami a zeštíhlujícími p?ípravky, po kterých by zhubla i kudlanka nábožná, ale Tomáš?v hlad je siln?jší. Ledni?ka ho p?itahuje podv?dom?, jako žárovka mouchu. Když si to v plné mí?e uv?domí, nastolí doma i v obchod? absolutní dietu. Pacovským hrozí hladomor.
S01E12 Zlatá rybka 20/11/2008 Ozzák strhal pípu, a tak Simona musí jet pro novou na pivovarnický veletrh. Tomáš ud?lá dobrý skutek a odveze ji tam. Iva, Saša a Lexa jsou bez rodi?? t?hotní touhou ud?lat n?jakou rebelii, t?eba si zajít na pánský striptýz nebo si ve?er nevy?istit zuby. Jenže Ozzák, který je také bez hlídání, pot?ebuje sv?j pravidelný servis: horkou vodu na grog a no?ní transport z hospody dom?.
S01E13 Sliby chyby 27/11/2008 Tomáš už ?ty?i roky slibuje Iv? snowboard, ale pak jí stejn? dá jen své staré lyže, na kterých kdysi porazil ve slalomu Ví?u Vávru a n?kolik branek. Není proto divu, že ho Iva obviní z nepln?ní slib?. Ani Lexa a Saša se letos od Simony snowboard? nedo?kají. Naše teenagerská trojka proto vezme osud do svých rukou a p?ihlásí se na brigádu do supermarketu. Také Ozzák chce po Tomášovi, aby plnil sliby, a sám mu jde p?íkladem: T?i dny drží bob?íka ml?ení, jak kdysi slíbil.
S01E14 Simonina volba 04/12/2008 Simonin bývalý manžel si chce vzít do pé?e jedno ze svých d?tí a Simona neví, jestli se má zbavit Lexy, nebo Saši. Porovnává tedy jejich provozní náklady a spot?ebu na kilometr... Nakonec ale podlehne svým mate?ským pud?m a nevydá dít? ani jedno. Její bývalý muž na ni za trest posílá sociálku. Pokud Simona nep?edvede, že všichni žijí v harmonické rodin? s pravidelnými stravovacími a hygienickými návyky, m?že p?ijít dokonce o ob? d?ti! ?ešení se nabízí samo: infiltrovat se k Tomášovi do rodiny.
S01E15 Tane?ní 11/12/2008 Mládež se chystá do tane?ních. Tomáš vybral Iv? tmavé šaty, které se hodí spíš na poh?eb. Ona by ráda n?co odvážn?jšího, ale její staromódní otec je rezolutn? proti a hledá oporu v Marcelce. Jenže ta ne?ekan? p?izná, že sama chodila do tane?ních v šatech, které byly nejodvážn?jší ve všech zemích RVHP. Saša je na tom ješt? h?? než Iva; v šatech od Simony, které mají jen historickou cenu, je neviditelná snad i na p?echodu pro chodce. Lexu tane?ní nejd?ív moc neberou, nakonec ho ale za?nou vzrušovat, bohužel jinak, než by si p?ál.
S01E16 Heavy christmas 18/12/2008 Dokonce i Ozzák se t?ší na Vánoce, jenom mu vadí, že tyhle svátky poslední dobou moc vym?kly. S Lexou se dohodnou, že je letos pat?i?n? p?itvrdí. Už se nebudou péct rohlí?ky, ale rohlíky. A rumové kuli?ky nahradí rumové koule. Zabíjet kapra pali?kou je podle Ozzáka zbab?lost. Správný chlap jde o Vánocích s palicí na žraloka. Obchod s cédé?ky p?ed svátky jenom kvete. Všichni cht?jí technokoledy K?e?ka Mire?ka. Normáln? by si je stáhli z internetu, ale dávat bližnímu vypálené cédé?ko se nehodí. Št?drý ve?er se blíží.
S01E17 Jmenuje se Dagmar! 04/03/2009 Internetové bankovnictví Tomáše nadchne. Kone?n? nebude muset chodit do banky, kde se mu ú?ednice potají pošklebují. P?i kontrole ú?tu v po?íta?i ale zažije šok - každý m?síc mu z n?j odcházejí peníze do Indie! Iva se p?izná, že jde o p?ísp?vek na chudou indickou hol?i?ku, kterou potají adoptovala. Tomáš je zpo?átku ned?v??ivý, ale když vidí fotografie roztomilé dívky a dozvídá se o jejích úsp?ších ve škole, postupn? se s ní smí?í. Jenom to její jméno... Rad?ji jí bude ?íkat Dagmar.
S01E18 CzechSteh 11/03/2009 Ozzák zapomn?l na sporáku hrnec s bu?tgulášem a Pacovští mohli vyho?et, kdyby v?as nedorazila hasi?ka Majka, která uhasila ohe? a zárove? v Ozzákovi zažehla váše?. Tomáše tento požár postavil p?ed jinou výzvu - musí koupit nový hrnec, aby m?la Iva v ?em va?it. Našt?stí jsou tady nákupní zájezdy, díky kterým získá nejen nádobí, ale i nové kamarády, se kterými m?že chodit do parku krmit labut?! Iv? Tomáš zakáže ú?ast na festivalu CzechTek. Když mu ovšem oznámí, že tedy pojede o víkendu na kurs vyšívání, není otec proti.
S01E19 Mrtvý muž 18/03/2009 Tomi Paci svou kariéru poh?bil už dávno, te? se ale z encyklopedie popu dozvídá, že um?el i fyzicky. Pro média ale má, jak se ukáže, zapomenutý popový zp?vák v?tší cenu mrtvý než živý – po létech se díky svému úmrtí Tomáš dostane na titulní stránky novin. Zatímco si zoufá, jeho obchod s CD za?íná po letech prosperovat, stane se totiž kultovním shromaždišt?m Tomášových obstarožních fanynek.
S01E20 Ber?ák 25/03/2009 Tomáš s Marcelkou ?ekají kontrolu z finan?ního ú?adu. Znamená to prokousat se ú?etnictvím jejich obchodu, které bohužel po léta vedl Ozzák. Když zkolabuje fosilní ú?etní program Helenka, je opravdu zle. Bude se chtít obávaný kontrolor ber?áku Oto Šlus probírat záznamy, z nichž ta nejlépe vedená ?ást je zapsána na futrech ode dve?í? Saša s Ivou mezitím vytáhnou Ozzáka na p?ednášku Jeho Svatosti dalajlámy a ta nez?stane bez následk?. Ozzák za?ne hledat osvícení a taky ú?ty ze zá?í 2005, které trochu ulet?ly.
S01E21 Scrabble trable 08/04/2009 Ozzák s Lexou se hroutí: nesehnali lístky na koncert Rolling Stones. Záchranou by mohly být dva vol?ásky, které dostala Marcelka. Ta o Stouny nestojí, ovšem její vztahy s Ozzákem jsou na obvyklé mrazivé úrovni a nevidí d?vod, pro? mu ud?lat radost. Vymyslí si rafinovanou zábavu: vyzve rodinu Pacovských, aby na ní zkusili lístky vyhrát v n?které z jejích oblíbených her – za?íná se scrabblem. Ukáže se ale, že snad neexistuje hra, ve které by se Marcelka dala porazit! Vypadá to, že Ozzák s Lexou koncert neuvidí.
S01E22 Koprovka 19/04/2009 Marcelka p?ihlásila Tomáše do televizní sout?že Když hv?zdy va?í. Pokud se mu poda?í zaujmout porotu a diváky, m?že to pomoci jeho návratu na koncertní pódia. Nanešt?stí je Tomáš naprostý kucha?ský antitalent a ani v?rná Marcelka mu tentokrát p?íliš nepomáhá, protože se musí v?novat nemilosrdné chorvatské tchyni.
S01E23 Narozzeniny 22/04/2009 Datum Tomášových narozenin je st?eženým tajemstvím: ni?eho se totiž Tomáš nebojí víc než toho, že by mu Ozzák zase uspo?ádal oslavu. Minule se probudil v Popradu, letos by to mohlo být horší. Když nic netušící Marcelka zmíní Tomášovo datum narození p?ed Ozzákem, za?nou Tomáš s Ivou panika?it a vymlouvat se. Ale Ozzák už pojal podez?ení a nedá se zastavit.
S01E24 Rozzvod 06/05/2009 Marcel?in chorvatský manžel Zoran je typickým p?íkladem horkokrevného Balkánce. Když nabude dojmu, že se Marcelka p?íliš p?átelí s Tomášem, za?ne být horko i Pacovským. A žádné zlepšení nenastane ani poté, co naopak Marcelka p?istihne Zorana v choulostivé situaci s atraktivní sle?nou. Spíš naopak – zhrzená Marcelka se totiž st?huje k Tomášovi do bytu a rozhodne se vnést rodin? do života ?ád a po?ádek.
S01E25 Prohozz 13/05/2009 Každý má své problémy: Saša je pro kluky neviditelná, Iva má naopak pocit, že je pro n?které (t?eba pro Lexu) viditelná až moc, Ozzák v krámu p?ivádí k šílenství jednak Marcelku, jednak zákazníky, krám nevyd?lává a z toho je zase na prášky Tomáš... V zoufalství nad Ozzákovými výst?elky se Tomáš nechá zlákat posledním hitem z oblasti užité psychologie - tajn? pustí Ozzákovi motiva?ní CD s názvem Objevte své lepší já. Netuší ovšem, že stvo?il nestv?ru. A co teprve, když Marcelka sama na sob? vyzkouší CD s opa?ným efektem – Objevte své horší já...
S01E26 T?žká hodina 20/05/2009 Iva chytí ch?ipku, leží doma a nudí se. Hypochondr Tomáš se jí vyhýbá, aby se nenakazil a nep?išel o kulturní událost sezóny, nový muzikál Michala Davida. Iva zažije šok - zjistí, že Lexa píše básn?. Bohužel o ní, a to musí p?estat. Ovšem díky Lexovým básni?kám se o ni kone?n? za?ne zajímat t?ídní idol Beneš, a dokonce ji chce p?ijít v nemoci navštívit. Tomáš si ale básni?ky p?e?etl taky, nabyl dojmu, že Iva chodí s Lexou, a hlídá ji jako ost?íž. Navíc se t?ídní kickboxerka Machová rozhodla, že s Benešem chodí ona, a zbije každou spoluža?ku, která se na n?j jenom podívá.
S01E27 Pan Prase odchází 27/05/2009 Ozzák je smutný – zem?el jeho nejlepší kamarád, pivní turista jménem Prase. Tomáš je taky smutný, protože podle Ozzáka je Prase jejich p?íbuzný a Tomáš by mu m?l zaplatit poh?eb. I Iva je smutná: dozvídá se, že akvarijní rybi?ky Špeká?ek a Uzenka, které v d?tství milovala, možná v?bec nebyly rybi?ky. Jediná Marcelka má dobrou náladu. Chodí totiž k doktoru Stehnovi na kurs kreativního konfliktu a cítí, jak se jí zvedá sebev?domí. A metalový poh?eb kamaráda Prasete se blíží.
S01E28 Abs?ák 03/06/2009 Ozzák zd?šen? zjistí, že metalisté v ?echách vymírají. S n?kolika posledními vyznava?i tvrdé hudby se rozhodnou pro zoufalý krok: musí se rozmnožit! Vymyslí, jak toho dosáhnout, ale to by musel Ozzák vydržet t?i dny st?ízlivý. Tomáš prožívá t?žké chvíle: Ozzák bez denní dávky piva je nebezpe?ný sob? i okolí a navíc jakási sle?na pod p?ezdívkou Va?ice vyzrazuje na internetovém blogu tajemství ze života jejich rodiny. Zvládne Ozzák muka abstinence? A p?ežije to jejich ledni?ka?
S01E29 Krev, pop a slzy 14/06/2009 Tomáš se nesta?í divit: v rádiích se najednou znovu za?al hrát jeho nejv?tší (a jediný) hit Vsákneš se do m? jako déš?! Radost ale netrvá dlouho – zjistí, že jeho song byl hanebn? zneužit. Z deprese se pokusí dostat pracovní terapií: za?ne žehlit. Iva se obává, že se otec postupn? stává na žehlení závislým. Marcelka ví, co by Tomášovi dokázalo vrátit psychickou rovnováhu – úsp?šný koncert. Jak ale za?ídit vystoupení vyhaslé popové hv?zdy, o kterou nikdo nestojí?
S01E30 Boží mlýny 21/06/2009 Bulvární televizní magazín Boží mlýny s oblibou likviduje popové ikony z období totality. Další na ?ad? je Tomáš. Televizní štáb Božích mlýn? m?l Tomiho Paciho v merku už jednou, ale tehdy zasáhl Ozzák, když autem srazil kameramana a zni?il nato?ený materiál. P?i druhém pokusu se reportér Božích mlýn? Lubo Žák neštítil ni?eho - od rafinovaných p?evlek? p?es nasazení skryté kamery po únos Ivy, aby dostal Tomáše do studia. Tomáš se hroutí pod palbou otázek nelítostn? rozebírajících nejen jeho p?veckou kariéru, ale t?eba i to, zda národu netají nemanželské dít?.
S02E01 Zm?na je pivo 03/03/2010 Ozzáka postihla nejv?tší katastrofa jeho života. Hospoda U jezevce se bude bourat, místo ní má být fastfood! Ozzák se na protest p?ipoutá k barpultu, Lexa se k n?mu p?idá. Tomáš si zoufá z p?ipoutaného bratra, a aby toho nebylo málo, ukradnou mu obstarožní bicykl – dar od Ally Puga?evy. Jediný spokojený ?lov?k je kupodivu Simona, které už šestnáctihodinové šichty v hospod? lezly krkem. Navíc se objeví obávaná u?itelka Kobrová, která p?išla do Jezevce zkontrolovat, jestli se Lexa na p?ipoutání jen nevymlouvá, aby se vyhnul písemce.
S02E02 D?ve?ka z Lide?ka 10/03/2010 Tomáš jezdí po koncertech a snaží se zavd??it publiku za každou cenu, i kdyby si m?l vzít lidový kroj. P?ibere spoluhrá?e, ml?enlivého klávesistu Šimaru, jehož specialitou je svatební pochod z Lohengrina. Simona se rozhodla k zásadnímu kroku – nastoupí do fastfoodu, který stav?jí místo zbouraného Jezevce. Všichni se shodnou, že uniforma jí moc sluší. Ozzák si už za Jezevce našel d?stojnou náhradu. V hospod? u Ma?ík? se mu líbí, jen mu vadí, že se po návratu b?hvípro? neprobouzí doma, ale v neznámém byt? vedle uk?i?eného trpaslíka. Iva se Sašou tuto záhadu nakonec vy?eší, ale trpaslíku Venouškovi Ozzák chybí...
S02E03 Komu zvoní hrany 17/03/2010 „My vezmem sv?t pod naše k?ídla!“ Tak za?íná hymna fastfoodu HappyChick, ráje ku?ecích specialit, kam nastoupila Simona. Tomáš prožívá um?leckou krizi – t?i platící návšt?vníci koncertu se Marcelce zdají málo. Navrhuje mu zviditelnit se skandálem, ale její a Tomášova p?edstava skandálu se výrazn? liší a krást v supermarketu Tomáš odmítá. Ozzák je zoufalý, od Ma?ík? jej vyhnali trempové a on marn? hledá novou hospodu. Simona mezitím smaží hranolky a snaží se vyjít s vedoucím Rudim, pro kterého HappyChick znamená všechno. Našt?stí m?že nosit dom? zbytky jídla, které dvoj?at?m moc chutnají – možná až p?íliš.
S02E04 Zlatá ledvina 24/03/2010 Ozzák usilovn? trénuje na Pivní p?tiboj – letos jej ?eká tvrdá mezinárodní konkurence v?etn? obávaného n?meckého profesionála Fibingera. Marcelka domluvila Tomášovi koncert v Bruntálu a k smrti ho tím vyd?sila – zásada ?íslo jedna v šoubyznysu praví: "Bruntál nebrat." Simona po vyhazovu z fastfoodu bojuje s pracovním ú?adem, kde se zbláznil informa?ní systém a za?adil ji mezi blanok?ídlé. Ú?astníky Pivního p?tiboje ?eká finále a Tomáš se musí rozhodnout, zda fandit bratrovi, nebo odjet do Bruntálu, kde zrovna vrcholí celoro?ní období deš??. Našt?stí se do v?ci vloží legendární silák Železný Zekon...
S02E05 Boží frisbee 31/03/2010 Celá republika je vzh?ru nohama – má p?ijet papež! Marcelka hbit? objedná Zmožkovy k?es?anské songy a knihu Biografie Boha. Tomáš má jiné starosti – chystá se domovní sch?ze a vypadá to, že tentokrát je správcová za Ozzákovy k?es?anské žertíky opravdu exemplárn? potrestá. Postavila se proti nim i sousedka Vojtíšková, náboženská fanati?ka; nebo má pravdu Ozzák, když tvrdí, že ho ta baba balí? Tomáš navíc ke své hr?ze jistí, že Simona krade a (podle Sašina sv?dectví) chodí s Horváthem v noci do tunelu! Návšt?va Svatého otce se blíží a p?st boží dopadne i na Ozzákovu oblíbenou hospodu U satana...
S02E06 Cesta do Vtelna 07/04/2010 Kone?n? se dozvíme n?co o p?íbuzných rodiny Pacovských! A také o velikono?ních rituálech: Iva pere záclony (dvakrát), Ozzák odkudsi p?ináší podez?ele dlouhé proutí na pomlázku, Tomáš mu ho závidí. Lexa má z blížících se svátk? jara t?žkou hlavu: máma mu letos zvýšila normu, bude muset vymrskat t?i sta vajec. A také není jasné, jak dopadne návšt?va Pacovských u babi?ky ve Vteln?, když ta p?ece jezdí každé Velikonoce k Marun? do Rybné...
S02E07 Sbohem, Káhiro 14/04/2010 Marcelka má nového koní?ka, b?išní tance, a zlákala na n? i Ivu a Sašu. Tomáš z toho nemá zrovna radost, nelíbí se mu, že se Iva n?kde nakrucuje polonahá. Ješt? víc za?ne vyvád?t, když Iva p?ijde s úžasnou novinou – mají tan?it p?ed katarským princem! Ozzákovi leze na nervy, když Marcelka trénuje tanec v krámu. Jednou to ale zkusí taky a objeví, že na n?j mají b?išní tance zvláštní ú?inek, díky kterému hodn? ušet?í za pití. Možná si bude moci našet?it na svého vytouženého velblouda! Simona postupn? vybavuje novou hospodu. Je ale otázka, co si po?ne s lamou, která se k ní omylem dostala...
S02E08 Bejk 21/04/2010 Marek Vašut poprosí Tomáše o pomoc – pot?ebuje o víkendu ohlídat synka. Je mu dev?t, ?íká si Bejk a táta jej vychovává jako skute?ného tvr?áka. Bohužel Vašut, když vypráv?l Bejkovi o strýci Tomášovi, trochu nadsazoval. Je pot?eba úsilí celé rodiny, aby Bejk nep?išel na to, že drsný „Bourák Tom“ je ve skute?nosti nevýbojný milovník kakaa a semlbáby. Saša nechápe, co se s panem Pacovským d?je, a navíc vymýšlí, co dát mám? k svátku – srdce vy?ezané z brambory asi nebude to pravé. Jediný Ozzák si mumraje kolem nevšímá a chystá se na turnaj ve svém oblíbeném sportu – ježelkách.
S02E09 K?ik Kormorána 16/06/2010 Iva je z toho jako každý rok neš?astná, protože otec tráví dovolenou tím, že žehlí Ozzákovy maléry nebo ji hlídá. A letos to bude ješt? horší, Ozzák se s Tomášem pohádal a nepojede. To, že Ozzák z?stává doma, vyto?ilo z neznámého d?vodu i Simonu. Ta trávívá dovolenou - samoz?ejm? bez d?tí, jinak by to nebyla dovolená - v penzionu U dvou fíkus? (italská kuchyn? a pod oknem k?i?í kormorán). Saša a Lexa se p?ipravují na to, že až máma odjede, musí vykonávat její povinnosti – Saša va?í domovním sk?ítk?m a Lexa plaší netopýry sající lidskou krev.
S02E10 T?inácté pivo 06/04/2011 Tomáš rozhodne, že všichni ?lenové rodiny musí za?ít šet?it. A v p?ípad? Ozzáka to znamená, že dostane denní limit pouhých 13 piv. Po 13. pivu však bývá Ozzák nesnesiteln? chytrej...
S02E11 Bez kláves neodejdu 13/04/2011 Tomi Paci m?l koncert v Jabl?nkov? - m?st? d?tí a nebyla to žádná procházka r?žovou zahradou. Klávesista Jaromír se dokonce vrátil bez svého legendárního nástroje a chce ho tvrdošíjn? zpátky. Vrátit se znovu do Jabl?nkova však už nikdo nechce...
S02E12 Let mouchy 20/04/2011 Tomáš je jako slavný absolvent pozvaný do školy na besedu se studenty. Podmínkou ?editele ale je, že si Tomáš koupí nové sako...
S02E13 Obraz paní Rybkové 27/04/2011 Saša dostane po zem?elé sousedce Rybkové obraz jejího oblíbeného psa. Aby ho uchránila p?ed Simonou a mohla si ho nechat, musí se nau?it lhát. Ale za?átky jsou t?žké...
S02E14 Zabija?ka 05/09/2011 Tomáš se namazal a navykládal v hospod? strejdovi Kv?tošovi, aby jej trumfnul, spoustu nesmysl?. Že je ?editelem Metrostavu a Ozzák pracuje jako notá?. A nejhorší je, že se nejspíš všechno brzo "provalí", Kv?toš je totiž pozval na zabíja?ku!
S02E15 Sulc 12/09/2011 Ozzák se mírumilovn? chystá va?it sulc, ale Tomáš z?stává na stráži, ví, že bratr je katastrofa na pochodu. Co vybuchne d?ív, kotel sulcu nebo Tomáš po t?ídní sch?zce?
S02E16 Holter 19/09/2011 Kdo jsou Starý tygr a Zrzavá vrána? Kde se berou v dom? kódované zprávy? A pro? Ozzák pozval skauty na grog? Simona má jasno: v baráku bydlí tajný agent. Ale možná tyhle záhady spíš souvisí s tím, že Iva s Lexou jedou se ?tvr?áky lézt do skal a Tomáš se to nesmí dozv?d?t. Mohlo by se mu p?itížit – tentokrát si totiž diagnostikoval pro zm?nu infarkt. Doktor mu na to sko?il a na?ídil mu, že musí celý den nosit krabi?ku, která zaznamenává srde?ní ?innost, a pe?liv? si zapisovat, kdy zažil jaký stres. A má opravdu co zapisovat, i když za to zava?ené kot? tentokrát Ozzák opravdu nem?že...
S02E17 Strakonický bubák 26/09/2011 Poté, co Tomáše za?adil ?asopis Blondýna mezi kandidáty na titul Tupan roku, Marcelka se nejd?ív opila a pak se rozhodla, že takhle to dál nejde. Chudák Tomáš ze sebe musí narychlo ud?lat intelektuála, nebo to aspo? p?edstírat! A tak Tomáš zjiš?uje, kdo napsal Kafku, a poslouchá z cédé?ka sv?tové literární klasiky v podání Felixe Holzmanna. Ozzák se taky rozhodne dovzd?lat a za?ne s nebezpe?nou d?kladností studovat knihu O pejskovi a ko?i?ce. A Iva musí vysv?tlit Saše, že asi n?co popletla, když si do školy na hodinu sexuální výchovy nachystala banán.
S02E18 Havárie 03/10/2011 Ozzák?v kamarád Žíža nedávno zasko?il hospodské kumpány informací, že je žena. Te? se vdává a Ozzák chystá svatební dar. Do toho vypnou vodu a u cisterny na ulici za?ne být veselo. Dvoj?at?m voda nechybí, stejn? ji doma sm?jí poušt?t jen ve ?tvrtek. Ozzákovi taky ne, k ?emu by mu byla. Marcelce ano, splachovat minerálkou z alpských ledovc? je dost nepraktické. Tomáš se rozhodne, že to tak nenechá, a svádí tuhý boj s francouzskou firmou, které pat?í vodárny. A do toho se ukáže, že si Lexa plete ptáky a ploutvonožce.
S02E19 Francouzská restaurace 10/10/2011 Tomáš musí vy?ešit velké dilema. St?hoval Karla Gotta na Karlštejn a dostal od n?j poukaz do francouzské restaurace! Ve?e?e zadarmo se neodmítá, ale koho vzít s sebou? Iva jej pošle do háje a oznámí, že hubne. Ozzák proti tomu zoufale protestuje, Ivino hubnutí totiž znamená, že k ve?e?i zase bude ta zelenina, co vypadá jako Jimi Hendrix. Simona naopak Ivu podporuje – francouzská kuchyn? je p?ece samý tuk – a nabízí se, že se ob?tuje a p?jde místo ní. Krom? hubnutí musí Iva pomoci kamarádce: Saša vzala brigádu, má rozdávat letáky, ale bojí se cizích lidí, protože se tvá?í moc jako cizí.
S02E20 Snad to vyjde p?íšt? 17/10/2011 Že je Tomáš škudlil, to ví celá rodina. Ale co všechno je ochoten pro peníze ud?lat, vyjde najevo až ve chvíli, kdy Ozzák spolkne zlatou minci s portrétem prezidenta. Saša a Lexa mají t?žkou hlavu. Simona se rozhodla výhodn? provdat a jim se p?edstava nového tatínka v?bec nezamlouvá...
S02E21 Slepák 24/10/2011 Simona um?ela! Pardon, zmizela. Vlastn? odjela na kole do Nemocnice u nemilosrdných sester, chytil ji slepák. Chudák Ozzák se marn? dobývá do hospody – nutn? pot?ebuje pivo, je den svatého Paprika! Tomáš zjistí, že mu Simona odkázala d?ti, takže Saša a Lexa tráví u Pacovských ješt? víc ?asu než p?edtím. Tomáš a Iva p?íliš neví, co si s nimi po?ít: Saša si tahá dom? brouky a Lexa bezdomovce. Tomáš se vydá do nemocnice na návšt?vu a vyd?sí se – Simona má na nemocni?ní posteli jako jméno uvedeno „Iva Pacovská“.
S00E01 Ozzák?v novoro?ní projev 2009 01/01/2009 Ozzák si na rok 2009 p?ipravil novoro?ní projev. Pronesl ho pod prezidentskou standartou.
S00E02 Ozzákova škola kalení 2009 – Pi?ák 07/01/2009 O Silvestra pijí všichni bez rozdíl?. A co h??, i amaté?i. Vrcholem nezodpov?dnosti pak je, když pijí bez picího pr?kazu. Co je to „pi?ák“ a k ?emu slouží? Podívejte se.
S00E03 Ozzákova škola kalení 2009 – Pivulák 07/01/2009 Co d?lat, když zábava p?i kalb? vázne? Postavte si pivuláka.
S00E04 Ozzákova škola kalení 2009 – Pohyb 07/01/2009 Pro rovnom?rné rozložení alkoholu v krvi je nejd?ležit?jší cirkulace. Problém se správným ob?hem alkoholu v krvi spolehliv? ?eší tanec pogo.
S00E05 Ozzákova škola kalení 2009 – Vyst?ízlivova?ka 07/01/2009 Pot?ebujete narychlo snížit hladinu alkoholu v krvi? Ozzák pro vás má vyst?ízlivovací song.
S00E06 Ozzák?v novoro?ní projev 2010 01/01/2010 Díky kámošovi Bu?tovi Ozzák letos pronikl p?ímo do newsroomu TV Nova, odkud se denn? dozvídáte zprávy z domova i zahrani?í. Vyslechn?te Ozzákovo poselství k roku 2010.
S00E07 Ozzákova škola slavení 2010 - Úvodní slovo 01/01/2010 Podle Tomáše se na Silvestra obyvatelstvo d?lí na dv? skupiny: na ty, kte?í se baví, a na ty, kte?í se pak za n? omlouvají a platí škody. Ozzák to ale vidí trochu jinak. ?ešením je Rumák.
S00E08 Ozzákova škola slavení 2010 - Silvestrovská boule a Maltini 01/01/2010 Pivo došlo. Ozzák s Lexou proto v kádi p?ipravují silvestrovskou bouli za dv? minuty (litr rumu na hlavu + n?jaké to ovoce) a v mícha?ce Maltini.
S00E09 Ozzákova škola slavení 2010 - Silvestrovské sporty 01/01/2010 Chlapácký baseball, to je mražený knedlík a kuchy?ské prkýnko. Hrá? boduje pouze v p?ípad?, že zasažený protihrá? zak?i?í bolestí.
S00E10 Ozzákova škola slavení 2010 - Jak se loví hum?i? 01/01/2010 Opilý humr pan Gusta uprchl z kád? na bouli a je nebezpe?ný. Jak se loví hum?i? Na mršinu.
S00E11 Ozzákova škola slavení 2010 - Kdo ?íká, že p?lnoc je jen jedna? 01/01/2010 „Kdo chce zažít mejdan roku, musí s náma z vobýváku,“ zní Ozzák?v povel po p?edp?lno?ním p?ípitku.
S00E12 Mejdan roku z obýváku 2010 - Ulice 01/01/2010
S00E13 Mejdan roku z obýváku 2010 - Peklo 01/01/2010
S00E14 Ozzromantika 22/02/2010 Jaro je tu a Ozzáka to zase bere. Ráno se navon?l Okenou a vyrazil na lov žen. Žádná si p?ed ním nem?že být jistá - Ozzák má totiž k jaru zvláštní vztah, jako by se mu pobláznily všechny hormony v t?le a nastává pro n?j divoké období. "Jaro je, jako když v hospod? otev?ou okna... nebo vyt?ou hajzly a do mušlí dají takový ty barevný mejdlí?ka."