Affiche De Collega's
 • 4 saisons
 • 37 épisodes
 • Début :
  1978
 • Statut :
  Terminée
 • Hashtag :
  #

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de De Collega's

S01E01 Met Pensioen 09/09/1978 Nu de onderafdelingschef Custers met pensioen gaat, zijn er bevorderingen op til. Verastenhoven en De Pesser hebben hun examen afgelegd en er zijn beiden heilig van overtuigd zelf de beste kandidaat te zijn. De dag van Custers' afscheidsfeestje komt de uitslag en de bevorderingen bekend gemaakt.
S01E02 De hoed 16/09/1978 De nieuwe onderafdelingschef Verastenhoven heeft een "zwakke plek in zijn hoofd" en moet van de dokter een hoofddeksel dragen…. Secretaresse Mireille Puis is ziek voor een week en typiste Betty staat er op dat zij haar plaats mag innemen. Jean De Pesser komt met een duivels plan op de proppen.
S01E03 De valies 23/09/1978 Bij het begin van de werkweek komt koffiedame Arabelle op dagen met een rode valies. Heeft ze haar man Jean-Pierre verlaten of is ze aan de deur gezet? Ze heeft in ieder geval hulp, bijstand en onderdak nodig maar hoe groot is de solidariteit onder de collega's?
S01E04 De stoel 30/09/1978 Er is een receptie op til bij de directeur generaal om de nieuwe computer in te huldigen, maar het lagere personeel is niet uitgenodigd. Jomme Dockx voelt zich diep gekrenkt en organiseert een protestvergadering van alle classificeerders en lageren in rang. Zij zullen hun tanden eens laten zien...
S01E05 Het huurhuis 00/00/0000 Jean De Pesser is sinds zijn gemiste promotie onhandelbaar geworden. Hij pest wie en waar hij kan. De sociaalvoelende Philemon Persez wil De Pesser tot betere inzichten brengen. Wat schuilt er achter dit masker van "Jean-Jean" pour les dames?
S01E06 De brief 00/00/0000 Typiste Betty Bossé zit niet om een aanbidder verlegen en kan moeilijk een keuze maken. Momenteel is er sprake van een zekere Theo Thienpondt. Maar heet de zoon van de directeur ook niet zo? Bij directeur Thienpondt luidt de alarmbel en hij roept Betty en Theo op het matje...
S01E07 De zoon 00/00/0000 Gibert Van Hie heeft directeur Thienpondt, in het bijzijn van een nieuwe typiste, met zijn bijnaam aangesproken. Thienpondt wil hem hiervoor straffen en dat uitgerekend op de dag dat Van Hie de collega's een borrel wil aanbieden op de geboorte van zijn zoon.
S01E08 De ideeënbus 00/00/0000 Directeur Thienpondt is in allerijl naar Spanje voor zijn vernielde appartement. Philemon Persez laat zijn kans niet voorbijgaan om de directeurszetel te bezetten en van daaruit de geest onder de collega's te verbeteren. Hij kon echter op geen onzaliger idee komen dan het in werking stellen van een "ideeënbus".
S01E09 De liefde 00/00/0000 Het platonisch gedoe tussen Mireille en Persez behaagde de secretaresse al lang niet meer…. "Mireillemeisje" beslist daar wat aan te doen en heeft een afspraak gemaakt met een huwelijkskandidaat uit de krant. Hij zal haar na de kantooruren komen afhalen. Ze vraagt aan Persez om een oogje in 't zeil te houden.
S01E10 De diefstal 00/00/0000 Bode Baconfoy wordt er door iedereen geïrriteerd op gewezen dat de verwarming is uitgevallen. Tot overmaat van ramp stelt Jomme Dockx vast dat zijn zwarte kas is leeggeplunderd. De verdachtmakingen spitsen zich toe op Baconfoy. Wanneer hij na sluitingstijd zelf de wacht optrekt, werkt hij zich diep in de problemen.
S01E11 De stembriefjes 00/00/0000 Philemon Persez en Verastenhoven werden onlangs bevorderd maar van enige traktatie is nog geen sprake geweest. Na heel wat overleg stelt Persez zijn appartement ter beschikking om er een uitgebreide gezamelijke fuif te geven. Maar wil iedereen meedoen?
S01E12 Het feest 00/00/0000 Ondanks de problemen bij de voorbereiding gaat het feest toch door. Zullen de collega's het aandurven om niet op de vriendelijke uitnodiging in te gaan? Hoe dan ook: Persez, Verastenhoven en anderen weten niet wat ze zich op de hals gehaald hebben.
S02E01 De verhuizing 00/00/0000 De vakantie is voorbij maar de verhuizingswerken zijn nog lang niet klaar. De trap is er nog niet en de collega's geraken met zijn allen in een overbelaste lift geblokkeerd. Welke verdieping zal de directie Thienpondt bemachtigen en in welke slagorde zullen de bureaus moeten worden opgesteld? En vindt madame Arabelle genoeg steun om bazin te worden van de vernieuwing: een kantine?
S02E02 Alainke 00/00/0000 Philemon Persez krijgt onverwachts bezoek van zijn vrouw Angèle, die genoeg heeft van de zorg voor een parijs kostgangertje uit de biddonville, dat haar man in huis heeft gehaald. Persez mag er zelf voor zorgen. Angèle laat er geen twijfel over bestaan dat ze haar man beu is. Een echtscheiding lijkt niet meer te voorkomen.
S02E03 De examens 00/00/0000 Examenperikelen voor Jomme Dockx en Hilaire Baconfoy die uit hun nederige positie willen opstijgen en aan het blokken slaan. Jomme Dockx heeft alle vragen van de examens van de vorige jaren, maar zal hem dat op het examen daadwerkelijk helpen? Directeur Thienpondt kan zich moeilijk verzoenen met het feit dat zijn zoon ook in de tweede zittijd niet geslaagd is.
S02E04 De inspectie 00/00/0000 Groot alarm want er komt inspectie op bezoek. Maar waar of bij wie ligt de oorzaak dat er zoveel dossiers blijven hangen, liggen of steken? Directeur Thienpondt is niet erg gelukkig met deze plotse interventie. Waarom juist bij hem en niet bijvoorbeeld, bij zijn "vriend" directeur Ghijsels.
S02E05 De gijzeling 00/00/0000 Na een mislukte bankroof beneden in het gebouw komen twee gangsters op de vierde verdieping terecht en gijzelen zij de hele bende collega's. Het wordt een bange tijd van wachten en geduld, want van zich overgeven willen de gangsters niet horen. Alleen Thienpondt wordt vrijgelaten in ruil voor zijn zoon Theo. Wie zal men in de nachtelijke uren als gijzelaar meenemen in de vluchtauto?
S02E06 De nieuwe typiste 00/00/0000 Betty Bossé verlaat voor een afzienbare tijd haar werk, en haar collega's. De verrassing is groot en de leegte voelbaar. Daarmee is er een open plaats voor een nieuwe typiste. Geen groot probleem want op het achtste zitten er zes met hun duimen te draaien. Maar er zijn bepaalde voorkeuren en voorspraken. Dit keer gaat zelfs Jomme Dockx aan het konkelen.
S02E07 De bijverdienste 00/00/0000 Verastenhoven schijnt plots een toevallige, maar daarom niet minder ophefmakende bijverdienste te hebben. Dat komen de collega's langs een omweg te weten. En nu maar gissen en uitzoeken, waarom bijvoorbeeld een vicaris van het bisdom Verastenhoven zou nodig hebben. Maar Baconfoy zou Baconfoy niet zijn als hij hen niet op het juiste spoor zou zetten.
S02E08 De archiefkamer 00/00/0000 In de stoffige archiefkamer wordt zelden een voet gezet. Er zou een vloek op rusten op deze vreemde kamer. Ze zou ook jarenlang op slot zijn geweest maar daar stoort niemand zich aan. Dat kon nog jaren zo blijven als Mireille Puis niet plots en onverklaarbaar tot deze plaats wordt aangetrokken en op ontdekkingstocht gaat.
S02E09 De tijdelijken 00/00/0000 Het kan gebeuren dat directeur Thienpondt "bij" is met zijn werk, dat er geen klachten zijn, en geen achterstallige dossiers, maar dat is meestal niet het geval. Thienpondt krijgt dan ook enkele tijdelijke bedienden ter zijner beschikking en zal hen moeten opleiden. Als hij, samen met de gewone dagdagelijkse situaties ook nog de directeur-generaal moet vervangen, krijgt hij het wel erg druk.
S02E10 De aprilgrap 00/00/0000 Ieder jaar opnieuw slagen De Pesser en Van Hie erin om een of andere collega, of zelfs de ganse bende, in een aprilgrap te late trappen. Dit is de constante vrees van de slachtoffers die ieder jaar meer gaan op letten en zich verdedigen. Maar De Pesser en Van Hie bereiden zich ieder jaar scherpzinniger en efficiënter voor.
S02E11 De groentewinkel 00/00/0000 Wegens de onbetrouwbare toestand van dienstchef Prsez wordt Verastenhoven de interim-directeur, nu Thienpondt voor enkele weken met vakantie is gegaan. Een tijdelijke benoeming waarmee niemand vrede mee neemt. Baconfoy heeft zijn zinnen gezet op de overname van een groentewinkeltje maar zoekt een medekredietnemer onder de collega's.
S02E12 De plechtige communie 00/00/0000 Persez blijft kampen tegen Verastenhoven, die hem het interim-directeurschap heeft ontnomen. Jomme Dockx blijkt als "man alleen" niet opgewassen tegen de rompslomp van zoon Adelberts plechtige communie. Daarbovenop krijgt hij bezoek van zijn vader die het weer wil goedmaken en ook broet Ernest daagt opnieuw op. Zal Adelbert nog wel een echt feest krijgen?
S02E13 De vakantie 00/00/0000 De collega's staan voor de vakantie. Directeur Thienpondt verdrijft Verastenhoven weer van zijn interim en Persez' echtscheiding is eindelijk ook definitief. Alles schijnt weer in normale plooi te vallen, ware het niet dat er een sportdokter op komst is, die het wil hebben over een zinvolle sportbeoefening tijdens de vakantie, na elf maanden zittend werk.
S03E01 De muur 00/00/0000 De vakantie is achter de rug. Als de collega's terug aan het werk gaan blijkt niets meer te zijn zoals voorheen. Thienpondt is op rust, maar dat wisten we. En ook juffrouw Berlo is gepromoveerd tot secretaresse van directeur generaal Clerckx en wie gaat haar vervangen en wie wordt de nieuwe bureauchef, en wie wordt de nieuwe directeur en wie dit en wie dat? En wat voor werken gaan er schuil achter die gigantische muur die is opgetrokken in de gang?
S03E02 Beeldende kunst 00/00/0000 Op een maandagmorgen staan in de corridor van Baconfoy enkele kunstwerken tentoon. Deze dienen ter tijdelijke verfraaiing van de kantoren en om het personeel vertrouwd te maken met hedendaagse kunst. Wanneer blijkt dat er ook nog een kunstkenner ter plaatse zal komen om de collega's te onderwijzen over het kunst dat in hun gang tentoongesteld staat, besluit De Pesser en co. in te grijpen.
S03E03 De kwis 00/00/0000 Jomme Dockx heeft zich ingeschreven voor de radio-kwis "Te bed of niet te bed" van Jos Ghijsen op radio twee. Al snel blijkt dat Jomme te hoog grijpt naar zijn kunnen de de collega's helpen daarom een handje mee. Maar niet iedereen verleent zijn medewerking met de beste bedoelingen. De Pesser en Van Hie zien hier "de" kans om Jomme eens goed voor de aap te houden.
S03E04 De ruzie 00/00/0000 Allemaal vieze gezichten op de directie Persez. Dat komt omdat zowat iedereen met iedereen in ruzie ligt. Zelfs de brave Jomme Dockx schiet met scherp. Valt dit nog op te lossen? Directeur Persez weet er geen raad mee en stelt directeur generaal Clerckx op de hoogte.Wanneer het zoontje van Jean De Pesser een ernstige aanval krijgt lijkt het erop dat alle onderlinge ruzies spontaan worden bijgelegd. Ondertussen hebben Persez en zijn vriend directeur-generaal een gemeen plannetje opgezet: afluisterpraktijken...
S03E05 De enquête 00/00/0000 Wanneer twee dames een of andere enquete moeten afhandelen worden Persez en Clerckx als het ware betoverd door de twee schoonheden. Al hun werk zal wijken om het deze twee vrouwen zo comfortabel mogelijk te maken. Ze gaan zelfs zo ver dat er enige jaloezie ontstaat tussen beide kopstukken van het ministerie. Als Gilbert Van Hie zich ondertussen nog gaat bezig houden met de kunst van het hypnotiseren is niemand nog gerust.
S03E06 De computer 00/00/0000 De computer is op komst. De schrik zit er goed in bij de collega's, vooral bij de laagst geklasseerde, Jomme Dockx. Jean De Pesser gaat zich met de hele zaak bemoeien, of beter gezegd: verknoeien?
S03E07 De reddingsoperatie 00/00/0000 Baconfoy zit in zeer slechte papieren met zijn groentewinkel. Hij zit tot over zijn oren in de schulden en Verastenhoven is er als mede-investeerder mee de dupe van. Al bij al lijkt de schuldenlast een "peulschil" te zijn en de collega's menen dit gezamenlijk op te kunnen lossen.
S03E08 De robotfoto 00/00/0000 Gilbert Van Hie komt niet op dagen op het werk. Niets speciaals al je ziek zou zijn, maar als De Pesser diezelfde morgen een robotfoto in de krant ziet staan van een terrorist die als twee druppels water op Van Hie lijkt beginnen de collega's zich serieus zorgen te maken. Als er even later op de vierde verdieping nog eens twee rechercheurs ronddwalen en Van Hie komt alsnog op dagen lijkt een arrestatie niet ver weg.
S03E09 Het dossier 00/00/0000 Een achterstallig dossier is schering en inslag op de directie Persez. Niets abnormaals dus. Wel als de nogal erg "ambetante" cliënt polshoogte komt nemen over zijn zaak en besluit niet weg te gaan alvorens zijn dossier, dat op de koop toe volledig zoek blijkt te zijn, correct is afgehandeld. Jomme Dockx beleeft niet zijn prettigste dag, of was het Verastenhoven?
S03E10 De tijdelijke 00/00/0000 Jean De Pesser heeft nood gedwongen verlof genomen om voor zijn zoontje Eddy te zorgen die ernstig ziek is. Daardoor kan er een tijdelijke bediende worden aangesteld. Wanneer Persez zijn "oude vlam" Mireille Puis wil binnen halen blijkt directeur-generaal Clerckx ook nog zo'n type Mireillemeisje aan 't werk te willen zetten. Het wordt een gevecht van "wie het zal worden", maar als twee honden vechten om één been gaat de derde, in dit geval dienstchef De Vucht, de zoon van senator De Vucht, er toch wel mee lopen zeker.
S03E11 Eén man teveel 00/00/0000 Er blijkt op de dienst Persez één iemand teveel te werken. De overgevoelige Persez krijgt van hogerhand de opdracht om razend snel deze klus te klaren. Maar wanneer secretaresse Jenny Vanjes niet officieel benoemd blijkt te zijn en Persez' Mireillemeisje nooit officieel blijkt weggegaan lijkt deze klus al veel minder zwaar.
S03E12 De kantoortuin 00/00/0000 Persez krijgt een onderscheiding voor zijn besparingsproject dat hij heeft enkele weken geleden heeft ingediend. Als wijze van prijs moet dit project in praktijk worden gebracht, en wie kan dat beter als de bedenker himself. Zeer snel zal blijken dat zijn fameus besparingsplan alles behalve praktisch is.