Affiche Egy óra múlva itt vagyok
 • 1 saisons
 • 15 épisodes
 • Début :
  1971
 • Statut :
  Terminée
 • Hashtag :
  #

Presented in Hungary during the Second World War, Vince Lang, (the little people) eyes, satirical tone in his.

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Egy óra múlva itt vagyok

S01E01 Egyenruha kötelez? 20/04/1971 1937. A munkanélküli Láng Vince végre álláshoz jut, gróf Podweisz Elek sof?rje lesz. Nem sokáig örülhet szerencséjének, egy szerencsétlen el?zés során nemcsak az eszméletét, hanem az állását is elveszti. A kórházból egy halott betegtársa szemetes egyenruhájában távozik s útja egyenesen Budapest Székesf?város Szeméttelepére vezet...
S01E02 A feketefuvar 20/04/1971 Láng Vince egy a szeméttelepen csereberélt revolver miatt börtönbe kerül, ahol spiclinek tekintik, mivel szinte megszólalásig hasonlít egy az államrend?rség kötelékében dolgozó besúgóra. Szabadulása után visszamegy a szeméttelepre. A börtönben sínyl?d? kommunista raboknak tudomására jut, hogy a nyilasok provokációs céllal pokolgépes robbantást terveznek. Az egyik rabnak sikerül Láng Vince szemeteskocsiján megszökni...
S01E03 A hajsza 20/04/1971 Vince Valkótól civil ruhát kap, cserébe egy csomagot kell elvinnie autóval az öreg halászhoz. Vince csak az öreg halásznál tudja meg, hogy a csomagban nem volt más, mint a szökött fegyenc, akinek a komoródi robbantást kell meghiusítania. Egy szökésben lév? rablógyilkos keresztezi útjukat, a fegyenc meghal, s mivel Vince tökéletes hasonmása a rend?rspiclinek, átveszi helyette a pokolgépet.
S01E04 Az esküv? 20/04/1971 Láng Vince ismét az államrend?rség kezébe kerül, személyesen Brenner felügyel? vallatja. Láng Vince tagad. Valkó ócskás ki akarja szabadítani Vincét, ezért lányával együtt felkeresi a felügyel?t. Vince alibije tisztázódik, az egész napot Valkó Verával töltötte. Hogy minden gyanút eloszlassanak Láng Vince feleségül veszi a lányt...
S01E05 A merénylet 20/04/1971 1941 január elején Vince megkapja behívóját. Bárdossy miniszter lesz, megalakul az új kormány. Forray tábornok lányával a jugoszláv b?rkeresked? - Zotovics - villájába menekül, ahol azonban az ellene irányuló merénylet áldozata lesz. Vince mint sof?r szintén a Zotovics villában van, a német támadást látván parancsnoka kocsiján menekülni igyekszik, de a csetnikek egy csoportja elkapja...
S01E06 A temetés 20/04/1971 A h?si halált halt Forray tábornok temetésén leányát, Alizt, Zotovicsot és Mr.Smithet Schultzer ?rnagy és néhány német katona felügyelete alatt Zotovics erdészházába kísérik. Közben az Abwer egy kommunista csoport után nyomozva, egyik emberüket a zöldházban lév? halálraítélt foglyok közé küldik, hogy férk?zzön a Kerács nev? kommunista bizalmába. Csetnikek támadják meg a fogoly szállítmányt, s az embereket magukkal viszik. Vincét halálra ítélik. A kivégzést Kerácsra bizzák, aki azonban szabadon engedi...
S01E07 A találkozás 20/04/1971 A csetnikek fogságába került Vincének sikerült a Sirály-szigeten megmentenie a Mackó által vezetett partizáncsoportot, önmaga azonban a jobboldali tisztek táborába került vissza. Keracs, a jugoszláv partizánok gabonakeresked?nek álcázott összeköt?je egy színlelt kivégzéssel segítette hozzá a meneküléshez. Egy órával kés?bb, a közei majorban kellene találkozniuk. A majorban azonban Vince egy régi ismer?sre bukkan...
S01E08 A küldetés 20/04/1971 Klerg parancsnok elfogatóparancsot ad ki Dogán ellen s kilátásba helyezi, amennyiben nem kap információt a lakosságtól szörny? büntetésre számíthatnak. Lehner megszökik Zotovicséktól és fellármázza a németeket: partizánok! Eközben Láng Vince a súlyosan sebesült Dogánt vonszolja a tábor felé...
S01E09 Az ünnepség 20/04/1971 Láng Vince hamis papírokkal a keleti frontra kerül munkaszolgálatra s az utolsó pillanatban sikerül felvennie a kapcsolatot a partizánok összeköt?jével. Szokolovék váratlan rajtaütést szerveznek a Vereczkey százados által szervezett ünnepség f?próbáján s kiszabadítják a munkaszolgálatosokat...
S01E10 Megfordul a szél 20/04/1971 Vince hamis papírokkal a keleti frontra kerül munkaszolgálatosként, s az utolsó pillanatban sikerül felvennie a kapcsolatot a partizánok összeköt?jével. Szokolovék váratlanul rajtaütnek annak az ünnepségnek a f?próbáján, melyet Vereczkey százados szervezett. Kiszabadítják a muszosokat, Vince pedig a partizánok között Lovas Jancsival, a Moszkvában tanuló magyar fiúval találkozik...
S01E11 A Mephisto akció 20/04/1971 Az ellenség a szovjet hazafiak lejáratására b?nöz?kb?l verbuvált ál-partizán alakulatot szabadított a lakosságra. Vince kifürkészte a gazemberek szándékát, közéjük keveredett, és segítségével sikerült a bandát ártalmatlanná tenni. Vince újból találkozik Szolokovékkal - az egység el?tt azonban új feladat áll.
S01E12 A kelepce 20/04/1971 Vince Szokolov parancsnoksága alatt megkísérelt átkelni a németek ?rizte szovjet-lengyel határon, hogy a lengyel ellenállókkal felvehessék a kapcsolatot. Szokolovot azonban elfogják. Egy lengyel kisvárosban találkoznak újra - Szokolov mint fogoly, Vince és Rozwiak, mint alkalmi b?vész. Akciójukat, hogy parancsnokukat kiszabadítsák, a németek meghiusítják, így az egész csoport Schultzerák karmába kerül...
S01E13 Szökevények 20/04/1971 A II.világháború 1944-es esztendejének elején Láng Vince már a szovjet partizánok között tevékenykedik. Felderítésre indul, de elfogják és a németek több társával együtt vallatják, majd lágerbe viszik. Ott egy francia orvos segítségével Láng és a többi partizán vállalják egy veszélyes kísérletben való részvételt a szabadulás reményében. A vállalkozás sikerül és egy német repül?géppel a szovjet frontra szöknek, majd újabb feladatot hajtanak végre: egy magyar egységet megnyernek, lefegyverzik a tiszteket, s?t Késmárkyt lelövik. 1944. március 9-én a németek megkezdik a letartóztatásokat és a magyar tisztek eltávolítását. A magyar tisztek közül egy háromtagú csoport Moszkvába igyekszik a fegyverszüneti tárgyalások el?készítése érdekében.
S01E14 A hazatérés 20/04/1971 A balul sikerült lengyelországi akció után Vince társaival koncentrációs táborba került. A soknemzetiség? foglyok összefogásával már-már sikerült a kitörést el?készíteni, amikor a németek repül?géppel útnak indították ?ket Berlin felé, hogy baktériumfegyverük létrehozásához kísérleti alanyként szolgáljanak. Vincét a megmenekülésük után a szlovákiai ellenállás bázisán látjuk viszont, újabb feladat végrehajtása után a szovjet hadsereg hadnagyaként tér haza a felszabadult Budapestre.
S01E15 00/00/0000

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série