Affiche Hermans Historia
 • 7 saisons
 • 59 épisodes
 • Début :
  0000
 • Statut :
  Terminée
 • Hashtag :
  #

Hermans Historia is a TV-series from Sweden. Herman is one of the most well known researchers in Swedish history. He talks about numerous kings, war and interesting people in the Swedish history. He takes the camera to the very spot the battles were fought hundreds of years earlier.

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Hermans Historia

S01E01 About Gustav Vasa 30/12/1991 1496-1560. Gustav Vasa - riksföreståndaren, riksbyggaren. Med honom lämnade vi medeltiden, en ny tid började. Generationer av svenska skolbarn har fått läsa hjälteberättelser och myter om denne man. Men hurdan var han egentligen, Gustav Vasa? Var kom han ifrån och hur blev han den han blev? I 39 år var han Sveriges kung och under den tiden blev riket enat och sammanhållet. Han var skicklig och han lyckades genomföra nästan allt han planerade och ville.
S01E02 About queen Kristina 02/01/1992
S01E03 About Axel von Fersen 06/01/1992 1755-1810. Svensk historias kanske mest spännande person. Han levde under en av de mest turbulenta perioderna i historien och tog aktiv del i många dramatiska skeenden på olika platser i världen. Det var kärlek och hat, svartsjuka och passion, krig och politik, revolutioner och giljotiner. Han var Gustav III:s speciella sändebud i Paris, han skakar hand med Mozart, Haydn och Napoleon. Han blir förste älskare åt Frankrikes drottning Marie Antoinette.
S01E04 About Jean Baptiste Bernadotte, Karl XIV Johan 09/01/1992 1763-1844. Jean Baptiste Bernadotte kom till att bli den förste Bernadotten på den svenska tronen och därmed stamfader för den ätt som fortfarande är regenter i Sverige. Han föddes i Frankrike 1763 och valdes till svensk tronföljare 1810, först efter att ha övergått till protestantismen - hans nya namn blev Karl XIV Johan. Han blev med åren alltmer misstänksam och konservativ. Eftersom han sällan steg upp före eftermiddagen, så kallades han sista regeringstid för "sängkammarregementet".
S01E05 Karl XII 09/12/1992 1682-1718. Karl XII, är krigarkungen som aldrig startade några krig och vars liv och gärning ofta har missförståtts. Han var bara femton år gammal och föräldralös när han kröntes till kung. Som sjuttonåring drogs han in i en lång serie krig för att försvara stormakten Sverige. Detta skulle engagera honom hela livet. Ett kort men intensivt liv som samtidigt präglades av många spännande intressen. Följ Karl XII:s bana från Sverige och ut i världen, till slagfältet vid Poltava, till platsen för kalabaliken i Bender, till Turkiet och till Fredrikstens Fästning där det ödesdigra skottet träffade kungen i tinningen den 30 november 1718.
S01E06 Cecilia Vasa 16/12/1992 Gustav Vasas bråkigaste och mest intressanta barn. Herman Lindqvist besöker platser i Sverige och Europa som spelat stor roll i Cecilias liv.
S01E07 Heliga Birgitta 24/12/1992 1303-1373. Birgitta Birgersdotter, född 1303 i Finsta i Uppland, var Sveriges första riktigt stora personlighet som blev känd i stora delar av den dåtida världen. Hennes skrifter blev översatta till många andra språk och hon är den enda svensk som blivit upptagen som helgon av Vatikanen i Rom. Hon har numera även ställning som ett av Europas skyddshelgon. Hon kom från fin familj och var släkt med kungahuset. Hon deltog hela livet i det maktpolitiska spelet i Sverige och i de länder där hon för tillfället befann sig.
S01E08 Gustav IV Adolf 22/11/1994 1778-1837. Gustav IV Adolf var bara tretton år gammal när hans pappa, Gustav III, sköts till döds. År 1796 blev han myndig och tillträdde tronen, men efter det finska kriget 1808-1809, när Sverige förlorade Finland till Ryssland, tvingades han avgå och sattes i fängelse på Gripsholms slott. Därefter lämnade han Sverige för gott och förde ett märkligt kringflackande liv i Europa under namnet "överste Gustafsson", till sin död i Schweiz 1837.
S01E09 Visby Brandskattning 29/11/1994
S01E10 Gustav II Adolf - Del 1 06/12/1994 1594-1632. Gustav II Adolf är troligen den internationellt mest berömde av Sveriges alla kungar. Inte minst hans beslut att ingripa i det som skulle bli det Trettioåriga kriget gav Sverige en enorm maktposition i Europa. Hemma i Sverige innebar hans regeringstid en mängd reformer: näringslivet och ämbetsverken utvecklades, och många svenska orter fick sina stadsrättigheter - däribland Göteborg.
S01E11 Gustav II Adolf - Del 2 13/12/1994 1594-1632. Gustav II Adolf var krigarkonungen som fick se Sverige växa till en europeisk, protestantisk stormakt under sitt blott 38-åriga liv. Han rustade upp den svenska armén och flottan (med bland annat krigsskeppet Vasa, som dock sjönk på jungfruturen 1628). Och han drog ofta ut i fält, bland annat i det Trettioåriga kriget. När Gustav II Adolf stupade i dimman vid Lützen 1632 hade han fått ett nästan mystiskt rykte och Sverige var en stormakt.
S01E12 Håtunaleken och Nyköpings gästabud 20/12/1994
S01E13 Karin Månsdotter 12/12/1995
S01E14 Gustav III - Del 1 19/12/1995 1746-1792. Gustav III är det sena 1700-talets kanske mest lysande svenske kung. Redan från födseln blev hans uppfostran en riksangelägenhet. Den verkliga makten fick han genom en oblodig statskupp 1772, då bland annat partierna förbjöds och makten samlades hos kungen. Därefter följde en period av storartad kulturell aktivitet, oftast inspirerad från Frankrike. Gustav III skrev bland annat gärna själv teaterpjäser. Som krigsherre hade han däremot växlande framgångar.
S01E15 Gustav III - Del 2 26/12/1995 1746-1792. Gustav III erövrade den verklig a makten genom en oblodig statskupp 1772. Partierna förbjöds, tryckfriheten inskränktes och Gustav III själv tog rollen som upplyst despot. Under hans tid blomstrade musik, teater och litteratur i Sverige och spåren av detta lever kvar långt in i våra dagar. En sammansvärjning bland adelsmännen gjorde slut på Gustav III:s regim - han sköts i ryggen på en maskeradbal på operan år 1792 och dog två veckor senare. Det här är andra delen av Herman Lindqvists fascinerande berättelse om Gustav III.
S01E16 Karl XI - Del 1 04/01/1996 1655-1697. Karl XI föddes 1655 och var bara fem år gammal när hans far dog. När han så småningom blev myndig och kunde ta över kungamakten, var landet i krig mot Danmark. I det blodiga slaget vid Lund 1676 slogs det danska försöket att återerövra tillbaka Skåne från danskarna. Karl XI kom att bli en motståndare mot krig och han var den svenske kung under stormaktstiden som skapade längst fred i landet.
S01E17 Karl XI - Del 2 08/01/1996 1655-1697. Under Karl XI:s regeringstid fick stormakts-Sverige äntligen uppleva en lång period av fred. Danmark hade slagits tillbaka i slaget vid Lund, och Karl XI själv hade gift sig med den danska prinsessan Ulrica Eleonora. Han var en kung som var trött på krig, plikttrogen och som ihärdigt utvecklade såväl den svenska byråkratin som landets militärväsende. Det var också Karl XI som införde det karolinska enväldet i Sverige
S01E18 Drottning Margareta 24/01/1998
S01E19 Karl X Gustav 31/01/1998 1622-1660. Karl X Gustav efterträdde sin kusin drottning Kristina, efter att hon abdikerat år 1654. Han kom att bli en imposant fältherre, som i stort sett förde krig mot Danmark och Polen under hela sin regeringstid. Mest känd blev han för den berömda svenska framryckningen över isen mellan Stora och Lilla Bält år 1658 - en våghalsig militär operation, som i förlängningen ledde till att Halland, Skåne, Blekinge och Bohuslän blev svenskt vid freden i Roskilde samma år.
S01E20 Carl von Linné 07/02/1998 Han är världens genom tiderna mest kända svensk, mannen som aldrig studerade botanik, men som redan i 20-årsåldern klassificerade jordens alla växter och djur.
S01E21 Hedvig Taube 14/02/1998
S01E22 Karl IX 30/11/1999 1550-1611. Karl IX var den yngste av Gustav Vasas söner. Han kallades under större delen av sitt liv Hertig Karl och var en hårdför maktspelare i de intriger som präglade dåtidens kungamakt. Framför allt ledde maktspelet till en kamp mellan Hertig Karl och hans egen brorson Sigismund, där hertigen styrkor segrade i slaget vid Stångebro. Det var också Hertig Karl som år 1600 lät halshugga den lagliga kungen Sigismunds vänner, i det som kommit att kallas "Linköpings blodbad".
S01E23 Sankta Lucia 07/12/1999 283-304. Historien om hur en flicka från Syrakusa på Sicilien kom att bli upphov till en av de allra svenskaste traditionerna. En flicka som under sitt korta liv aldrig hörde talas om något som hette Sverige. Hur kan det komma sig att varje ort, varje tidning, ja nästan varje företag, väljer sin "årets Lucia", år efter år? Lucia hade en stark kristen tro, vilket var belagt med dödsstraff i dåtida romarväldet, och hon led en förskräcklig martyrdöd år 304, och blev senare helgonförklarad.
S01E24 Svenska Ostindiska Compagniet - Del 1 14/12/1999 1731-1813 . Ett av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika företag. Den inleds i Göteborg i början av 1700-talet och i en tid som präglas av att nyttan skulle vara själva nöjet och allt nytt uppmuntrades. 1731 bildas Svenska Ostindiska Compagniet av König, Campbell, och den göteborgske köpmannen Sahlgren. Det blev starten till en expansiv fas i svensk företagsamhet. Stora vinster, men samtidigt stora risker för dem som vågade satsa pengar. Resorna till Kina tog lång tid och var mycket äventyrliga.
S01E25 Svenska Ostindiska Compagniet - Del 2 21/12/1999 1731-1813 . Ett av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika företag. Den inleds i Göteborg i början av 1700-talet och i en tid som präglas av att nyttan skulle vara själva nöjet och allt nytt uppmuntrades. 1731 bildas Svenska Ostindiska Compagniet av König, Campbell, och den göteborgske köpmannen Sahlgren. Det blev starten till en expansiv fas i svensk företagsamhet. Stora vinster, men samtidigt stora risker för dem som vågade satsa pengar. Resorna till Kina tog lång tid och var mycket äventyrliga.
S01E26 Bröderna Nils och John Ericsson 03/01/2002 1803-1889. Nils och John Eriksson - genierna från Långban i Värmland. Detta är den fascinerande berättelsen om två bröder från ett fattigt bergsmanshem i Bergslagen som var för sig blir epokgörande uppfinnare och entreprenörer. Nils Eriksson, blev den som slutförde bygget av Göta Kanal. På rekordtid ledde och genomförde han byggandet av den svenska järnvägen, och han blev Statens Järnvägars förste generaldirektör.
S01E27 Johan III 10/01/2002 1537-1592. Johan III föddes 1537 och var son till Gustav Vasa. Som kung efterträdde han sin bror Erik XIV, som han för övrigt själv varit med att avsätta. Som Gustav Vasas älsklingsson fick han en påkostad utbildning. Under en diplomatresa till England lärde sig Johan III spela både dåtidens tennis och fotboll, två sporter som han tog med sig hem till Sverige. Under sin regenttid tvingades han ägna mycket tid åt det långvariga kriget mot Ryssland.
S01E28 Drottning Desirée 17/01/2002 1777-1860. Désirée Clary föddes 1777 i Marseille i en ickekunglig familj och levde ett mycket omväxlande och spännande liv under en turbulent tid i Frankrike. Revolution och krig, kungar som kom och avsattes, och så Napoleon Bonaparte som hon en tid var förlovad med! Hon träffade en av Napoleons blivande marskalkar, den unge Jean Baptiste Bernadotte, och gifte sig med honom när Napoleon hade övergivit Désirée till förmån för sin blivande kejsarinna Josephine.
S01E29 Svenska Symboler 24/01/2002 Vad är egentligen riktigt svenskt? Tre Kronor? Dalahästar och smörgåsbord, röda stugor och midsommarstång, falukorv och gult kors på blå botten? Kronor och ören? Allt detta och mycket mer har blivit starka symboler för Sverige och svensk kultur. Men hur svenskt är det egentligen? Gemensamt är att svenska symboler inte var svenska från början och många inte är så gamla som vi kanske tror. Men symboler för Sverige har de blivit var de än kommit ifrån och när de än kommit hit.
S01E30 00/00/0000
S01E31 00/00/0000
S01E32 00/00/0000
S03E01 Gustav IV Adolf 22/11/1994 1778-1837. Gustav IV Adolf var bara tretton år gammal när hans pappa, Gustav III, sköts till döds. År 1796 blev han myndig och tillträdde tronen, men efter det finska kriget 1808-1809, när Sverige förlorade Finland till Ryssland, tvingades han avgå och sattes i fängelse på Gripsholms slott. Därefter lämnade han Sverige för gott och förde ett märkligt kringflackande liv i Europa under namnet "överste Gustafsson", till sin död i Schweiz 1837.
S03E02 Visby brandskattning - which never took place! 29/11/1994
S03E03 Gustavus Adolfus the Great - part 1 06/12/1994 1594-1632. Gustav II Adolf är troligen den internationellt mest berömde av Sveriges alla kungar. Inte minst hans beslut att ingripa i det som skulle bli det Trettioåriga kriget gav Sverige en enorm maktposition i Europa. Hemma i Sverige innebar hans regeringstid en mängd reformer: näringslivet och ämbetsverken utvecklades, och många svenska orter fick sina stadsrättigheter - däribland Göteborg.
S03E04 Gustavus Adolfus the Great - part 2 13/12/1994 1594-1632. Gustav II Adolf var krigarkonungen som fick se Sverige växa till en europeisk, protestantisk stormakt under sitt blott 38-åriga liv. Han rustade upp den svenska armén och flottan (med bland annat krigsskeppet Vasa, som dock sjönk på jungfruturen 1628). Och han drog ofta ut i fält, bland annat i det Trettioåriga kriget. När Gustav II Adolf stupade i dimman vid Lützen 1632 hade han fått ett nästan mystiskt rykte och Sverige var en stormakt.
S03E05 Håtunaleken - Nyköpings gästabud 20/12/1994
S04E01 Karin Månsdotter 12/12/1995
S04E02 Gustav III - part 1 19/12/1995 1746-1792. Gustav III är det sena 1700-talets kanske mest lysande svenske kung. Redan från födseln blev hans uppfostran en riksangelägenhet. Den verkliga makten fick han genom en oblodig statskupp 1772, då bland annat partierna förbjöds och makten samlades hos kungen. Därefter följde en period av storartad kulturell aktivitet, oftast inspirerad från Frankrike. Gustav III skrev bland annat gärna själv teaterpjäser. Som krigsherre hade han däremot växlande framgångar.
S04E03 Gustav III - part 2 26/12/1995 1746-1792. Gustav III erövrade den verklig a makten genom en oblodig statskupp 1772. Partierna förbjöds, tryckfriheten inskränktes och Gustav III själv tog rollen som upplyst despot. Under hans tid blomstrade musik, teater och litteratur i Sverige och spåren av detta lever kvar långt in i våra dagar. En sammansvärjning bland adelsmännen gjorde slut på Gustav III:s regim - han sköts i ryggen på en maskeradbal på operan år 1792 och dog två veckor senare. Det här är andra delen av Herman Lindqvists fascinerande berättelse om Gustav III.
S04E04 Karl XI - part 1 04/01/1996 1655-1697. Karl XI föddes 1655 och var bara fem år gammal när hans far dog. När han så småningom blev myndig och kunde ta över kungamakten, var landet i krig mot Danmark. I det blodiga slaget vid Lund 1676 slogs det danska försöket att återerövra tillbaka Skåne från danskarna. Karl XI kom att bli en motståndare mot krig och han var den svenske kung under stormaktstiden som skapade längst fred i landet.
S04E05 Karl XI - part 2 08/01/1996 1655-1697. Under Karl XI:s regeringstid fick stormakts-Sverige äntligen uppleva en lång period av fred. Danmark hade slagits tillbaka i slaget vid Lund, och Karl XI själv hade gift sig med den danska prinsessan Ulrica Eleonora. Han var en kung som var trött på krig, plikttrogen och som ihärdigt utvecklade såväl den svenska byråkratin som landets militärväsende. Det var också Karl XI som införde det karolinska enväldet i Sverige
S04E06 00/00/0000
S06E01 Duke Karl - King Karl IX 30/11/1999 1550-1611. Karl IX var den yngste av Gustav Vasas söner. Han kallades under större delen av sitt liv Hertig Karl och var en hårdför maktspelare i de intriger som präglade dåtidens kungamakt. Framför allt ledde maktspelet till en kamp mellan Hertig Karl och hans egen brorson Sigismund, där hertigen styrkor segrade i slaget vid Stångebro. Det var också Hertig Karl som år 1600 lät halshugga den lagliga kungen Sigismunds vänner, i det som kommit att kallas "Linköpings blodbad".
S06E02 Saint Lucia - Who Was She Really? 07/12/1999 283-304. Historien om hur en flicka från Syrakusa på Sicilien kom att bli upphov till en av de allra svenskaste traditionerna. En flicka som under sitt korta liv aldrig hörde talas om något som hette Sverige. Hur kan det komma sig att varje ort, varje tidning, ja nästan varje företag, väljer sin "årets Lucia", år efter år? Lucia hade en stark kristen tro, vilket var belagt med dödsstraff i dåtida romarväldet, och hon led en förskräcklig martyrdöd år 304, och blev senare helgonförklarad.
S06E03 Svenska Ostindiska Compagniet - part 1 14/12/1999 1731-1813 . Ett av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika företag. Den inleds i Göteborg i början av 1700-talet och i en tid som präglas av att nyttan skulle vara själva nöjet och allt nytt uppmuntrades. 1731 bildas Svenska Ostindiska Compagniet av König, Campbell, och den göteborgske köpmannen Sahlgren. Det blev starten till en expansiv fas i svensk företagsamhet. Stora vinster, men samtidigt stora risker för dem som vågade satsa pengar. Resorna till Kina tog lång tid och var mycket äventyrliga.
S06E04 Svenska Ostindiska Compagniet - part 2 21/12/1999 1731-1813 . Ett av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika företag. Den inleds i Göteborg i början av 1700-talet och i en tid som präglas av att nyttan skulle vara själva nöjet och allt nytt uppmuntrades. 1731 bildas Svenska Ostindiska Compagniet av König, Campbell, och den göteborgske köpmannen Sahlgren. Det blev starten till en expansiv fas i svensk företagsamhet. Stora vinster, men samtidigt stora risker för dem som vågade satsa pengar. Resorna till Kina tog lång tid och var mycket äventyrliga.
S06E05 00/00/0000
S07E01 John and Nils Ericsson - The Geniouses from Långban 03/01/2002 1803-1889. Nils och John Eriksson - genierna från Långban i Värmland. Detta är den fascinerande berättelsen om två bröder från ett fattigt bergsmanshem i Bergslagen som var för sig blir epokgörande uppfinnare och entreprenörer. Nils Eriksson, blev den som slutförde bygget av Göta Kanal. På rekordtid ledde och genomförde han byggandet av den svenska järnvägen, och han blev Statens Järnvägars förste generaldirektör.
S07E02 Johan III - A Viloent Intelectual 10/01/2002 1537-1592. Johan III föddes 1537 och var son till Gustav Vasa. Som kung efterträdde han sin bror Erik XIV, som han för övrigt själv varit med att avsätta. Som Gustav Vasas älsklingsson fick han en påkostad utbildning. Under en diplomatresa till England lärde sig Johan III spela både dåtidens tennis och fotboll, två sporter som han tog med sig hem till Sverige. Under sin regenttid tvingades han ägna mycket tid åt det långvariga kriget mot Ryssland.
S07E03 Queen Désirée - Napoleon's Fiance and the Royal Family's Mother 17/01/2002 1777-1860. Désirée Clary föddes 1777 i Marseille i en ickekunglig familj och levde ett mycket omväxlande och spännande liv under en turbulent tid i Frankrike. Revolution och krig, kungar som kom och avsattes, och så Napoleon Bonaparte som hon en tid var förlovad med! Hon träffade en av Napoleons blivande marskalkar, den unge Jean Baptiste Bernadotte, och gifte sig med honom när Napoleon hade övergivit Désirée till förmån för sin blivande kejsarinna Josephine.
S07E04 Swedish Symbols - From Crown to Falukorv 24/01/2002 Vad är egentligen riktigt svenskt? Tre Kronor? Dalahästar och smörgåsbord, röda stugor och midsommarstång, falukorv och gult kors på blå botten? Kronor och ören? Allt detta och mycket mer har blivit starka symboler för Sverige och svensk kultur. Men hur svenskt är det egentligen? Gemensamt är att svenska symboler inte var svenska från början och många inte är så gamla som vi kanske tror. Men symboler för Sverige har de blivit var de än kommit ifrån och när de än kommit hit.

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série