Affiche Ravna Gora
 • 1 saisons
 • 10 épisodes
 • Début :
  2013
 • Statut :
  En Cours
 • Hashtag :
  #

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Ravna Gora

S01E01 Napad 10/11/2013
S01E02 Slom 17/11/2013
S01E03 Sunovrat 24/11/2013 U selu Planinica, na prostranoj njivi obasjanoj suncem, radi cela porodica Tarali?a. Najednom, deda Obrad opazi kako se iznad njive, prema obodu brda, pomalja silueta ?oveka. Iz dubine dolazi muškarac u vojni?koj uniformi, gura bicikl pored sebe, na guvernali mu visi vojni?ki karabin. Negde u Slavoniji, u rano aprilsko jutro 1941. godine, rastrojene ?ete 41. pešadijskog puka kraljevske vojske su u povla?enju. Sa lošim vestima i još gorim stanjem na frontu, vojska se sve više rasipa. Me?utim, malobrojni, vo?eni vojni?kom ?aš?u i patriotizmom, ipak shvataju da moraju da krenu u odlu?nu borbu protiv okupatora. Kuje se novi plan za odbranu otadžbine.
S01E04 Pukovnik 01/12/2013 Na nema?koj kontrolnoj barikadi tiska se mnoštvo sveta. Izbeglice, ratni stradalnici, kao u mimohodu, prolaze pored stražara. Oficir u ustaškoj uniformi bahato i gnevno, legitimiše svakoga od njih. U raštrkanoj koloni, sa kišnom pelerinom preko le?a, pognute glave hoda Rudolf Ukmar. U ovoj epizodi po 1. puta vidimo Pukovnika ?i?u Dražu Mihajlovi?...
S01E05 Kama 08/12/2013 U toploj aprilskoj no?i u Beogradu, vlada policijski ?as. Krcun, u stanu na Kalenegdanu, po nalogu Partije, instruira mlade skojevce. U starom blatnjavom fabri?kom krugu, gomila ratnih zarobljenika se tiska u gužvi. Nema?ki vojnici guraju unezverene ljude u ži?ane torove. Sa grupom zarobljenih, iz kamiona, uz viku i dreku, Nemci izbacuje novopridošle. Iz prikolice izlazi potpukovnik Rudolf Ukmar. U bosanskom selu, u dvorištu stare ciglane, pukovnik Mihailovi? sa saborcima odlu?uje o sudbini dvojice zarobljenih Muslimana.
S01E06 Drina 15/12/2013 U rano jutro, na uzvišenju iznad reke, zagledani u Drinu, stoje pukovnik Mihailovi? i njegovi saborci. Došao je momenat da se pre?e u Srbiju. Najednom, iz dna kolone prema šumi, za?uše se nepoznati glasovi. Krupnim koracima, odvažno i snažno, prema njima hoda grupa uniformisanih i naoružanih lica. S druge strane Drine, u Mionici, Vukadin i Radmila užasnuti prisustvuju nemilom doga?aju. Nema?ka patrola nasilno upada u šnajdersku radnju gospodina Julijusa Avrama. Odjekuje vika nema?kog oficira. Nekoliko isprekidanih rafala iz automata uznemiri jato golobova na obližnjem crkvenom zvoniku. U Beogradu, na top?iderskoj železni?koj stanici, Nemci, kao robu, sortiraju zarobljene oficire i vojnike. Na drugom koloseku, sa prozora putni?kog vagona krcatog raznim svetom, viri glava Žarka Tarali?a, smrknutog i bledog.
S01E07 Tara 22/12/2013 U kasno majsko popodne, u dvorište Tarali?a upada nema?ka patrola. U kamion krcat muškarcima, ubacuju Stanoja Tarali?a. Živana bespomo?no tr?i za mužem, dok Vukadin i Žarko, skriveni, posmatraju nemili prizor. Ho?e li uspeti da se odupru porivu i ostanu neprime?eni. Pukovnik Draža Mihailovi? sa svojim saborcima nastavlja prema Srbiji. Prva stanica planina Tara, selo Zaovine - kafana Kod Kodeta Janji?a. U gluvo doba, ?uje se lupa na vratima. Zate?eni nenadanom posetom, Janji?i primaju na konak kraljevsku vojsku, ne znaju?i da se me?u njima krije okoreli zlo?inac. Milisav sluti nevolju...
S01E08 Tito 29/12/2013 Na peronima zemunske železni?ke stanice je mnogo sveta. U masi stoji Krcun. Pored njega je Davorjanka Paunovi?, a sa njom i Veselinka Malinska. Do?ekuju gosta, koji izlazi iz vagona upravo pristigle kompozicije voza Zagreb-Beograd. Laganim korakom, kao da ?eka da bude prime?en, na peron stupa ?ovek pedesetih godina u elegantnom odelu - Josip Broz Tito. Istog tog majskog dana, u selu Zaovine na Tari, Milisav Janji?, u punoj ratnoj opremi, sa redenicima preko ramena, kre?e prema proplanku na kojem se ve? postrojava odred predvo?en pukovnikom Dražom Mihailovi?em. Onda mu nešto privu?e pažnju. Kao da za?u jauk sestre Marice. Prizor koji zati?e na potoku, nagoni ga da skine pušku sa ramena. Odjednom se prolomi pucanj i za?u povik: Marice!!!
S01E09 Naboj 05/01/2014 No? i magla. Dok umorna kolona konja, natovarenih mazgi i ljudi promi?e proplankom, iz daljine se za?u snažno prolamanje gromova, a onda, odjednom mitraljeska paljba. Dražini vojnici zalegoše u zaklon, ne znaju?i odakle, ni ko ih napada. Na napuštenom nasipu nedaleko od Zemuna, stoji grupica mladi?a. ?ekaju nekoga. Me?u njima su Rankovi?, ?ilas i Ko?a Popovi?. Nedaleko od njih, iz automobila izlazi Krcun, za njim Malinska, a onda Josip Broz. Dolazi na tajni partijski sastanak.
S01E10 Ravna Gora 12/01/2014 U poslednjoj desetoj epizodi "Ravne gore", ?ija se radnja odvija sredinom meseca maja 1941. godine, Stanoja Tarali?a zati?emo u nema?kom zatvoru u Ljigu. I dok strelja?ki vod pred njegovim o?ima kosi dvojicu osu?enika, žandarmerijski kapetan ulazi u zatvorsku ?eliju i drže?i spisak u rukama, ?ita upravo njegovo ime. A u selu Struganik, u rodnoj ku?i vojvode Živojina Miši?a, njegov sin Aca Miši? do?ekuje svog starog ratnog druga, pukovnika Dragoljuba Mihailovi?a. ?eka se kona?na odluka: ho?e li se major Miši? pridružiti Draži i Brzom odredu.

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série